List otwarty Rad Rodziców zalesiańskich szkół i przedszkola do Burmistrza oraz Radnych Miasta i Gminy Piaseczno

Zalesie Górne, 10 marca 2015 roku

Szanowny Pan

Zdzisław Lis

Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno

Szanowni Państwo

Radni Miasta i Gminy Piaseczno

Szanowni Państwo,

Rodzice uczniów i wychowanków Szkoły Podstawowej im Wspólnej Europy, Gimnazjum oraz Przedszkola nr 7 w Zalesiu Górnym wyrażają zaniepokojenie dotyczące przedstawionego przez władze Miasta i Gminy Piaseczno pomysłu połączenia tych placówek w jeden Zespół Szkolno-Przedszkolny.

Nasze zaniepokojenie wynika z braku przedstawienia rzetelnej i wyczerpującej informacji dotyczącej tego połączenia przez jego pomysłodawców, w szczególności:

 • ·planu połączenia placówek oraz zasad ich funkcjonowania po połączeniu oraz propozycji statutu Zespołu,
 • ·podziału kompetencji i odpowiedzialności kadry kierowniczej Zespołu,
 • ·oceny skutków wpływu tego połączenia na jakość świadczonych usług edukacyjnych,
 • ·określenia jakie warunki lokalowe bądź organizacyjne uzasadniają proponowane połączenie.
Uważamy że, zbyt późne poinformowanie lokalnej społeczności oraz rodziców uczniów i wychowanków uczęszczających do zalesiańskich szkół i przedszkola o przygotowywanych zmianach, brak aktywnej polityki informacyjnej inicjatorów tych zmian wobec zainteresowanych osób oraz brak odpowiedzi na pytania rodziców zadawane podczas spotkań z przedstawicielami Gminy Piaseczno (Burmistrzem, Radnymi oraz Dyrektorem ZEAS), budzi wątpliwości dotyczące zasadności oraz prawidłowości przygotowania procesu takiego połączenia.

Uważamy że, działanie władz Gminy narusza interes prawny rodziców uczniów i wychowanków uczęszczających do zalesiańskich instytucji oświatowych oraz wprowadza chaos informacyjny wynikający z już rozpoczętych procedur rekrutacyjnych do zalesiańskich placówek.

Wobec powyższego rodzice uczniów i wychowanków uczęszczających do jednostek, których dotyczą planowane zmiany nie mogą poprzeć pomysłu połączenia szkół i przedszkola w jeden zespół szkolno-przedszkolny.

Na etapie dyskusji i podejmowania decyzji o rozbudowie budynku szkoły dla szkoły podstawowej z oddziałem przedszkolnym oraz gimnazjum, panowało powszechne przekonanie wśród mieszkańców i rodziców w Zalesiu Górnym, że ta rozbudowa, nie będzie skutkowała zmianami dotyczącymi zasad funkcjonowania tych placówek oraz ich połączenia w jeden Zespół Szkolno - Przedszkolny.

Propozycje te są nowością dla społeczności Zalesia Górnego. W związku z powyższym wzywany władze Gminy do podjęcia partnerskiego dialogu z wyborcami oraz rodzicami uczniów i wychowanków zalesiańskich szkół i przedszkoli w temacie zmian w funkcjonowania jednostek gminnej oświaty w Zalesiu Górnym.

Z poważaniem

Małgorzata Maniewska

Przewodnicząca Rady Rodziców Przedszkola nr 7 w Zalesiu Górnym

Agnieszka Borowska

Przewodnicząca Rady Rodziców Szkoły Podstawowej w Zalesiu Górnym

Magdalena Jaskot

Przewodnicząca Rady Rodziców Gimnazjum w Zalesiu Górnym

Do wiadomości:

(1) Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno

(2) Rada Gminy Piaseczno

(3) Kuratorium Oświaty

 Zasady zgłaszania kandydatów do klas pierwszych

Szkoły Podstawowej im. Wspólnej Europy w Zalesiu Górnym

na rok szkolny 2015/2016

W dniach  02.03-31.03.2015r. przyjmowane będą zgłoszenia do klas I dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły, które w roku 2015 ukończą:

- 7 lat (rok urodzenia 2008)
- 6 lat (rok urodzenia 2009)

Drugi etap konkursu języka angielskiego dla klas trzecich odbędzie 15 kwietnia o godz. 13.15 – 14.15, sala nr 11 w Szkole Podst. nr 1 w Piasecznie
ul. Swiętojańska 18.
Lista uczestników:
 • Ola Jakubowska,
 • Wiktoria Krupa,
 • Ula Gondek,
 • Wiktoria Postek,
 • Zuzia Poncyliusz,
 • Zoe Weinar,
 • Anita Prędkopowicz,
 • Ewa Dukała,
 • Zosia Teper.
menu głównetreść strony

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.