Szanowni Rodzice,

Szkoła Podstawowa im. Wspólnej Europy w Zalesiu Górnym prowadzi zajęcia opiekuńcze dla uczniów klas I-III i oddziału przedszkolnego od 25 maja do 7 czerwca 2020 roku.

Szkoła będzie czynna w godzinach 7.00 -17.00; dokładną godzinę przybycia dziecka do szkoły określa opiekun grupy na podstawie informacji od rodziców/opiekunów.

Ze względu na konieczność utrzymania stałych grup, dzieci będą przyjmowane tylko w cyklu tygodniowym.

Rodzice/opiekunowie są zobowiązani do wypełnienia oświadczenia o zamiarze korzystania dziecka z zajęć opiekuńczych w szkole w okresie epidemii w terminie do 07 czerwca 2020 roku i są proszeni o udokumentowanie konieczności podjęcia pracy.

Zgłoszenie dziecka następuje Librusem lub mailem do dyrektora szkoły/sekretariatu do czwartku poprzedzającego kolejny tydzień zajęć do godz.12, a w razie przedłużenia okresu zawieszenia zajęć do każdego kolejnego czwartku na następny tydzień.

Nie będzie możliwości dopisania dziecka w trakcie trwającej tygodniowej opieki.

Płatność za żywienie wynosi 4,50 zł dziennie i nie jest zwracana w zadeklarowanym przez rodziców czasie, jeżeli dziecko będzie nieobecne.

ZASADY PRZYPROWADZANIA DZIECKA DO SZKOŁY

  1. Rodzice nie wchodzą na teren placówki.
  2. Rodzice przyprowadzają dziecko do drzwi głównych i oddają pod opiekę personelu.
  3. Rodzice wyrażają zgodę na mierzenie temperatury ciała dziecka przy wejściu na teren placówki oraz w przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych.
  4. Dzieci bez niepokojących wskazań /poniżej 37°C / są wpuszczane do placówki.
  5. Dyrektor ma prawo odmówić przyjęcia do szkoły na zajęcia opiekuńcze dziecka, u którego stwierdzi objawy chorobowe sugerujące chorobę zakaźną.
  6. Dziecko mieszkające w tym samym lokalu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych nie może korzystać z zajęć opiekuńczych.
  7. Upoważnienia do przyprowadzania i odbioru dziecka ze szkoły osoby z objawami choroby, przebywającej na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych nie mają zastosowania.
  8. Dziecko, u którego nauczyciel stwierdził niepokojące objawy chorobowe, jest izolowane w innym pomieszczeniu od innych dzieci do czasu niezwłocznego odebrania przez rodziców.
  9. Dziecko nie może przynosić do szkoły niepotrzebnych przedmiotów, zabawek, etc.
  10. Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający dzieci do/ze szkoły zobowiązani są do przestrzegania ustalonych przez dyrektora zasad i procedur obowiązujących na terenie placówki.

 Dyrekcja SPZG

menu głównetreść strony

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.