Aktualności - z życia szkoły

Organizacja rekolekcji w Szkole Podstawowej im. Wspólnej Europy w Zalesiu Górnym w dniach 12 – 14 marca 2018 roku

  1. Wszystkie lekcje klas szkoły podstawowej przed rekolekcjami, czyli 1 i 2 lekcja, odbywają się wg planu. Klasy gimnazjalne w poniedziałek i wtorek mają 1 i 2 lekcję według planu.
  2. Klasy 1 – 3 SP i oddział przedszkolny: wychowawcy są ze swoimi klasami przez całe rekolekcje i kończą zajęcia w poniedziałek i wtorek o godz.12.45, a w środę o godz., 12.30 (czyli w środę mają jeszcze 4 i 5 lekcję). Po zajęciach wychowawcy zaprowadzają uczniów na obiad i towarzyszą swoim klasom do końca obiadu, następnie oddają dzieci rodzicom lub zaprowadzają na świetlicę.
  3. Klasy 4 – 7 SP i 2 - 3 GIMNAZJUM: nauczyciele towarzyszą klasom według swojego planu, godziny lekcji przeznaczone na rekolekcje są nieco przesunięte (w poniedziałek i wtorek 3 lekcja: 10.00 - 10.45; 4 lekcja: 11.00 – 11.45; 5 lekcja: 12.00 – 12.45). 6 lekcja zaczyna się od 13.00 i trwa 30 min. 7 lekcja i następne są według planu. Klasy 4 - 6 mają w środę lekcje wg planu.  Tego dnia rekolekcje odbędą się w kościele w godz. 10.00-10.45. Klasami opiekują się nauczyciele, którzy mają 3 lekcję. Mogą przez to rozpocząć czwartą lekcję 5 minut później.
  4. Klasy siódme w środę mają 1 lekcję. Na 2 i 3 lekcji, czyli od godz.8.55 do 10.30 piszą egzamin próbny z języka angielskiego bez przerwy, a następnie mają rekolekcje, po których idą do domu.
  5. Klasy gimnazjalne w środę uczestniczą tylko w rekolekcjach.
  6. Uczniowie szkoły podstawowej, którzy nie uczestniczą w rekolekcjach, mogą w tych godzinach wziąć udział w zajęciach bibliotecznych (klasy 4 – 7) lub świetlicowych (klasy 1 – 3 i oddział przedszkolny). Wychowawcy powinni poinformować nauczycieli bibliotekarzy i nauczycieli świetlicy o liczbie uczniów, którzy podczas rekolekcji będą w świetlicy lub bibliotece. Ta informacja powinna być przekazana najpóźniej do czwartku do godz.16.
  7. Obiady w dniach rekolekcji są wydawane według zwyczajnego planu.
  8. Jeśli klasa ma dzielone lekcje na grupy, to dwóch nauczycieli opiekuje się uczniami podczas danej lekcji.
  9. Poniżej plan rekolekcji przekazany przez Parafię.

menu głównetreść strony