Zajęcia terapii pedagogicznej maja na celu wspieranie ucznia w pokonywaniu trudności w uczeniu się i osiąganiu, adekwatnej do włożonego wkładu pracy, oceny. Uczeń, który w opinii PP  ma stwierdzoną dysleksję, dysgrafię, dysortografię lub dyskalkulię powinien być objęty szczególnym wsparciem w szkole.

 

Takie wsparcie to możliwość uczestniczenia w zajęciach terapii pedagogicznej, pomoc ze strony nauczycieli przedmiotowych polegającą na dostosowaniu wymagań edukacyjnych do indywidualnych możliwości ucznia. A to oznacza np. zmniejszanie zadawanych prac do domu, zmniejszenie zadań na sprawdzianach na tę samą ocenę, nie pytanie przy tablicy, umożliwienie uczniowi poprawę pracy pisemnej poprzez odpowiedź ustną ( zależy to od dysfunkcji dziecka).

Zajęcia terapii pedagogicznej są prowadzone , zgodnie z rozporządzeniem MEN, w grupach 1-5 uczniów. Każdy z uczestników ma inna dysfunkcję, więc starając się indywidualizować program terapii pracujemy w grupie usprawniając poszczególne funkcje razem. Jest to zazwyczaj forma zabawy przy niewielkiej rywalizacji uczestników. Staram się, aby każdy uczeń osiągnął sukces na miarę swoich możliwości. W domu pracują z podręcznikiem Ortograffiti  (KLASY 4-7) dostosowanym do wieku dziecka i dysfunkcji. Podręcznik jest tak skonstruowany, że usprawnia wszystkie funkcje edukacyjne ucznia. Uczniowie młodsi otrzymują karty pracy do w domu.  Aby osiągnąć sukces i pokonać swoje dysfunkcje, każdego dnia, uczeń powinien pracować przez 10-15 minut według zaleceń terapeuty.

Uczniowie uczestniczący w takich zajęciach spotykają się z innymi kolegami i koleżankami, którzy mają podobne trudności w uczeniu się, wymieniają się informacjami, jak radzić sobie w trudnych sytuacjach.

Zapraszam na zajęcia wszystkich uczniów potrzebujących mojego wsparcia.

Poniżej przedstawiam harmonogram zajęć terapii pedagogicznej:

  1. 1.      Zapisy na zajęcia terapii pedagogicznej przez rodziców/opiekunów – wychowawca klasy rozdaje karty zgłoszeń/rezygnacji w pierwszym tygodniu roku szkolnego tj. 02-06.09.2019 r.. W przypadku uczniów nieuczęszczających w ubiegłym roku na zajęcia TP, zgłoszenie dziecka proszę kierować do wychowawcy lub nauczyciela terapeuty. Jeśli uczeń ma zalecenia zawarte w opinii psychologiczno-pedagogicznej do uczęszczania na takie zajęcia, to rodzic/opiekun przedkłada ją do sekretariatu szkoły. Opinia jest kserowana (oryginał zostaje u rodzica/opiekuna) i przekazana do pedagoga szkolnego. Tam nauczyciel terapeuta po zapoznaniu się z zaleceniami opinii, wyznacza termin zajęć, o którym jest poinformowany przez wychowawcę.
  2. 2.      Tworzenie list uczniów zapisanych na zajęcia oraz planów zajęć.
  3. 3.      Przeprowadzenie indywidualnych badań pedagogicznych uczniów zapisanych na zajęcia w celu utworzenia kartotek dla każdego ucznia. Kartoteki służą do monitorowania pracy dziecka oraz tworzenia planów terapii. Badania będą prowadzone w okresie od 04 do 13 września br.  Każdy uczeń zostanie powiadomiony o terminie spotkania przez wychowawcę lub terapeutę.
  4. 4.      Regularne zajęcia odbywać się będą od 16.09.2019 r. 

             Proszę pamiętać, że dysleksja nie jest chorobą, można z nią żyć, tylko trzeba się nauczyć jak sobie z nią radzić, żeby w pełni korzystać z życia i osiągać zasłużone sukcesy.       

                                                                       Alicja M. Szostakowska

                                                                  terapeuta pedagogiczny                                                                                                                                                                                    

menu głównetreść strony

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.