Zajęcia terapii pedagogicznej maja na celu wspieranie ucznia w pokonywaniu trudności w uczeniu się i osiąganiu, adekwatnej do włożonego wkładu pracy, oceny. Uczeń, który w opinii PP  ma stwierdzoną dysleksję, dysgrafię, dysortografię lub dyskalkulię powinien być objęty szczególnym wsparciem w szkole.

 

Takie wsparcie to możliwość uczestniczenia w zajęciach terapii pedagogicznej, pomoc ze strony nauczycieli przedmiotowych polegającą na dostosowaniu wymagań edukacyjnych do indywidualnych możliwości ucznia. A to oznacza np. zmniejszanie zadawanych prac do domu, zmniejszenie zadań na sprawdzianach na tę samą ocenę, nie pytanie przy tablicy, umożliwienie uczniowi poprawę pracy pisemnej poprzez odpowiedź ustną ( zależy to od dysfunkcji dziecka).

Zajęcia terapii pedagogicznej są prowadzone , zgodnie z rozporządzeniem MEN, w grupach 1-5 uczniów. Każdy z uczestników ma inna dysfunkcję, więc starając się indywidualizować program terapii pracujemy w grupie usprawniając poszczególne funkcje razem. Jest to zazwyczaj forma zabawy przy niewielkiej rywalizacji uczestników. Staram się, aby każdy uczeń osiągnął sukces na miarę swoich możliwości. W domu pracują z podręcznikiem Ortograffiti  (KLASY 4-7) dostosowanym do wieku dziecka i dysfunkcji. Podręcznik jest tak skonstruowany, że usprawnia wszystkie funkcje edukacyjne ucznia. Uczniowie młodsi otrzymują karty pracy do w domu.  Aby osiągnąć sukces i pokonać swoje dysfunkcje, każdego dnia, uczeń powinien pracować przez 10-15 minut według zaleceń terapeuty.

Uczniowie uczestniczący w takich zajęciach spotykają się z innymi kolegami i koleżankami, którzy mają podobne trudności w uczeniu się, wymieniają się informacjami, jak radzić sobie w trudnych sytuacjach.

Zapraszam na zajęcia wszystkich uczniów potrzebujących mojego wsparcia.

Poniżej przedstawiam harmonogram zajęć terapii pedagogicznej:

Zapisy uczniów na zajęcia odbywają się następująco:

 -  uczniowie posiadający opinię psychologiczno – pedagogiczną z zaleceniem uczęszczania na zajęcia terapii pedagogicznej zgłaszają się do gabinetu 43 na 2. piętrze w terminie wyznaczonym w planie lekcyjnym,

- uczniowie posiadający orzeczenia o specjalnym kształceniu zgłaszają się na zajęcia w terminie zajęć od 07.09.br,  który indywidualnie otrzymają rodzice i nauczyciele wspomagający,

- uczniowie, którzy nie posiadają opinii psychologiczno – pedagogicznej, a mają potrzebę wsparcia terapeutycznego po przeprowadzeniu badania pedagogicznego  zostaną  zakwalifikowani na zajęcia terapii pedagogicznej. W terminie 03 - 11 września  2020 r. będą przeprowadzone badania pedagogiczne uczniów oraz tworzone indywidualne plany pracy.

- regularne zajęcia odbywać się będą od 14.września br.                                                                                                     

Proszę pamiętać, że dysleksja nie jest chorobą, można z nią żyć, tylko trzeba się nauczyć jak sobie z nią radzić, żeby w pełni korzystać z życia i osiągać zasłużone sukcesy.       

 

Alicja M. Szostakowska

 terapeutka  pedagogiczna                 

menu głównetreść strony

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.