1. ORGANIZACJA  I CZAS TRWANIA KONKURSU

 1.1             Organizatorem Konkursu  jest Szkoła Podstawowa im. Wspólnej Europy w Zalesiu Górnym.

 1.2             Temat Konkursu: fotografia przedstawiająca krajobraz z pierwszymi oznakami wiosny.

 1. HARMONOGRAM KONKURSU:
 • Ogłoszenie konkursu 21 marca 2019 roku
 • Ostateczny termin przyjmowania prac  30 kwietnia 2019 r.
 • Posiedzenie Jury do 10 maja 2019 r.
 • Zawiadomienie o wynikach po  15 maja 2019 r.
 • Wernisaż wystawy i uroczyste rozdanie nagród: 16 maja – 7 czerwca 2019 r.
 1. WARUNKI UCZESTNICTWA

                3.1          Konkurs jest otwarty dla wszystkich uczniów szkoły.

                3.2          Konkurs jest organizowany w trzech kategoriach:

 • uczniowie szkoły podstawowej klasy 0 - III
 • uczniowie szkoły podstawowej klasy IV - VI
 • uczniowie  gimnazjum i klasy VII - VIII

3.3         Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest dostarczone przez Uczestnika maksymalnie 3 zdjęć zgodnych z tematyką Konkursu. Fotografie mogą być wykonane na terenie całej Polski.

                3.4          Uczestnicy Konkursu zobowiązani są do zapoznania się z Regulaminem Konkursu.
                3.5          Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za zgłoszenia, które nie dotarły do niego z przyczyn od niego niezależnych.

                3.6          Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych lub danych osoby trzeciej przez Uczestników. Podanie nieprawdziwych danych skutkuje odebraniem prawa do nagrody.

                3.7          Zgłaszając się do Konkursu Uczestnicy wyrażają zgodę na udział w Konkursie zgodnie z niniejszym Regulaminem. Ponadto Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na opublikowanie swojego imienia, nazwiska, informacji o otrzymanej nagrodzie na stronach internetowych Organizatorów i w innych środkach masowego przekazu, na potrzeby związane z podaniem wyników Konkursu.
                3.8          Uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych do celów Konkursu, mając jednocześnie prawo wglądu do nich i do ich poprawiania.

 

 1. CEL KONKURSU

Konkurs ma charakter konkursu naukowego i ma na celu:

 • Poszerzanie wiedzy z zakresu biologii,
 • Promowanie zagadnień dotyczących edukacji ekologicznej,
 • Rozwój zainteresowań przyrodniczych i fotograficznych wśród dzieci i młodzieży,
 • Kształtowanie postaw odpowiedzialności za środowisko,
 • Doskonalenie umiejętności obserwacji przyrody i dokumentowania wyników tej obserwacji,
 • Wzbudzanie szacunku dla środowiska naturalnego,
 • Sławienie piękna i bogactwa przyrodniczego Polski,
 • Promowanie wypoczynku na łonie natury.

 

 1. ZASADY KONKURSU

                5.1          Do Konkursu mogą być zgłaszane tylko fotografie wykonane osobiście przez   Uczestników, do których przysługują Uczestnikom nieograniczone autorskie prawa  osobiste
 i majątkowe, nienaruszające praw osób trzecich.

                5.2          Każdy Uczestnik ma prawo zgłosić maksymalnie do 3 zdjęć.

                5.3          Prace konkursowe  - wydrukowane w rozmiarze A4 lub jako zdjęcia-pliki w formacie jpg, w rozdzielczości odpowiadającej w przybliżeniu rozmiarowi fotografii wydrukowanej A4 (3200 pikseli dłuższy bok) należy przesyłać na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub dostarczyć do nauczycieli-organizatorów na nośniku pamięci, z poprawnie wypełnioną i podpisaną kartą zgłoszenia.  (KLIKNIJ NA KARTĘ ZGŁOSZENIE, ABY POBRAĆ  DOKUMENT DO WYDRUKU)

                5.4          Prace złożone na Konkurs nie podlegają zwrotowi.

                5.5          Zgłoszenie fotografii do Konkursu jest równoznaczne z oświadczeniem Uczestników, że przysługują im nieograniczone autorskie prawa osobiste i majątkowe do tych fotografii oraz ponoszą oni wszelką odpowiedzialność za złamanie tych praw.

                5.6          Ingerencja komputerowa dopuszczalna jest jedynie w zakresie działań odpowiadających zabiegom stosowanym w ciemni fotograficznej, polegających na rozjaśnianiu, kontrastowaniu, wyostrzeniu, redukcji szumu, przycinaniu. Wszelkie inne zmiany (w tym fotomontaż) są niedopuszczalne. Niedostosowanie się do tego wymogu jest równoznaczne z dyskwalifikacją takiej pracy.


6. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU I NAGRODY

6.1. Ocena nadesłanych prac dokonywana będzie przez Jury powołane przez Organizatorów.
6.2. Jury, biorąc pod uwagę wartość przyrodniczą, techniczną i artystyczną, oceni prace
w trzech, wcześniej opisanych, kategoriach.  PRZEWIDUJE SIĘ W KAŻDEJ Z KATEGORII MIEJSCA I-III.


7. OGŁOSZENIE WYNIKÓW

7.1. Ogłoszenie wyników   zostanie opublikowane na stronach  internetowych Organizatora.

7.2 Prezentacja wyróżnionych zdjęć będzie miała postać wystawy w budynku szkoły.

 

menu głównetreść strony

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.