Projekt Gminy Piaseczno „Piaseczyńskie szkoły przyszłości” znalazł się na liście projektów wybranych do dofinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, w ramach konkursu zamkniętego nr RPMA.10.01.02-IP.01-14-067/18.

Wsparciem w ramach projektu objęto szkoły z terenu Miasta i Gminy Piaseczno:

1)    Szkoła Podstawowa w Złotokłosie, ul. Traugutta 10,

2)    Szkoła Podstawowa im. J.Korczaka w Józefosławiu, ul. Kameralna 11,

3)    Szkoła Podstawowa im. Kard. S. Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia w Jazgarzewie,
ul. Szkolna 10,

4)    Szkoła Podstawowa im. Wspólnej Europy w Zalesiu Górnym, ul. Sarenki 20,

5)    Szkoła Podstawowa nr 2 im. Ewy Krauze w Piasecznie, Al. Kasztanów 12,

6)    Szkoła Podstawowa nr 5 im. K.K. Baczyńskiego w Piasecznie, ul. Szkolna 14.

 

W ramach projektu realizowane będą następujące zadania:

1)    Realizacja zajęć dydaktyczno-wyrównawczych w szkołach,

2)    Realizacja zajęć rozwijających w szkołach,

3)    Doposażenie pracowni przyrodniczych do nauczania metodą eksperymentu,

4)    Doposażenie szkół w sprzęt TIK,

5)    Realizacja warsztatów, szkoleń i zajęć wspierających rozwój kompetencji kluczowych
i umiejętności uniwersalnych w oparciu o technologie TIK,

6)    Realizacja zajęć dydaktyczno-wyrównawczych metodą TUTORINGU dla uczniów  mających trudności w spełnianiu wymagań edukacyjnych w SP w Zalesiu Górnym.

Planowane w ramach projektu zajęcia będą obejmowały obszar informatyki, matematyki, przedsiębiorczości, przyrody, biologii, chemii, geografii, fizyki, języka angielskiego i niemieckiego. Ponadto prowadzone będą zajęcia psychoedukacjyjne, kursy ICT dotyczące obsługi narzędzi informatycznych i urządzeń mobilnych, zajęcia kreatywnego i twórczego myślenia, zabawy psychoedukacyjne dotyczące pracy z wyobraźnią i wizualizacją, warsztaty CYM związane z pracą z obrazem, rysunkiem i symbolem, IROBOT: zajęcia z informatyki i robotyki, warsztaty z zakresu zagrożeń w cyberprzestrzeni. W jednej ze szkół – w Zalesiu Górnym, zaplanowano zajęcia realizowane metodą TUTORINGU. W projekcie wsparciem zostanie objętych łącznie 1035 uczniów.

Cel projektu to podniesienie kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych uczniów objętych wsparciem w projekcie oraz trwałe podniesienie jakości edukacji ukierunkowanej na wykorzystanie TIK w sześciu szkołach na terenie Miasta i Gminy Piaseczno. Wkład własny Gminy Piaseczno jest niefinansowy, w postaci udostępnienia sal na zajęcia. Dofinansowanie w ramach projektu to kwota 2 099 006,05 zł.

Projekt jest odpowiedzią na cel szczegółowy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego: Podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych, właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy oraz rozwój indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

WKRÓTCE NA STRONIE SZKOŁY POJAWI SIĘ SZCZEGÓŁOWA LISTA TERMINÓW ZAJĘĆ REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTU W SZKOLE PODSTAWOWEJ W ZALESIU GÓRNYM.

Osoby zainteresowane udziałem ich dzieci w projekcie prosimy o zgłaszanie się do nauczycieli prowadzących zajęcia lub wychowawców.

Dokumenty rekrutacyjne:

  1. Formularz Dane osobowe uczestnika/ uczestniczki projektu „Piaseczyńskie szkoły przyszłości”
  2. Formularz Oświadczenie uczestnika projektu,
  3. Formularz zgłoszeniowy do projektu „Piaseczyńskie szkoły przyszłości”,
  4. Oświadczenie o rezygnacji z uczestnictwa w projekcie „Piaseczyńskie szkoły przyszłości

Projekt jest współfinasowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, Oś priorytetowa X Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałanie 10.1.2 Edukacja ogólna w ramach ZIT.

Załączniki do pobrania (WYDRUK KOLOROWY):

-------------------------------------------------------------------------------

Załączniki do pobrania (WYDRUK CZARNO-BIAŁY):

-----------------------------------------------------------------------------

Szanowni Państwo,

Dopiero w dniu 27.12.2018 roku Mazowiecka Jednostka Wdrażania Projektów Unijnych podpisała z Gminą Piaseczno umowę o realizacji projektu. W związku z tym dopiero teraz możemy rozpocząć jego szczegółowe planowanie i wdrażanie.

Nauczyciele, którzy zdecydują się prowadzić zajęcia w ramach tego projektu, będą informować uczniów o przeznaczonych dla nich zajęciach oraz o wymaganych dokumentach.

O wszystkich zajęciach, które będą realizowane przez firmę zewnętrzną, rodzice uczniów, dla których będą one przeznaczone, będą informowani z odpowiednim wyprzedzeniem po uzgodnieniu terminów.

Pełen wykaz realizowanych zajęć zostanie zamieszczony na stronie po zatwierdzeniu przez Gminę Piaseczno jednak nie wcześniej niż po feriach.

Monika Kukiełka

 

menu głównetreść strony

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.