OPIS ZAJĘĆ, KTÓRE BĘDĄ REALIZOWANE DLA WYZNACZONYCH GRUP UCZNIÓW

SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ZALESIU GÓRNYM

W RAMACH PROJEKTU PIASECZYŃSKIE SZKOŁY PRZYSZŁOŚCI

PRZEZ FIRMĘ PROFI BIZNES GROUP

 

1.      Zajęcia psychoedukacyjne - Budowanie Zespołu  

Warsztat jest oparty na scenariuszu różnych gier i ćwiczeń, które mają na celu zintegrować grupę i rozwinąć umiejętność współpracy w zespole.

Cele warsztatu:

 • Integracja w oparciu o wspólne działanie i zaangażowanie w ćwiczenia edukacyjne.
 • Rozwijanie płaszczyzny opartej na skutecznej współpracy i komunikacji wewnętrznej.
 • Wzmacnianie poczucia tożsamości zawodowej i przynależności do zespołu.
 • rozwinięcie samoświadomości w zakresie własnych zachowań komunikacyjnych względem innych członków zespołu,
 • wzrost samoświadomości w zakresie swojego funkcjonowania w grupie

Szkolenie jest prowadzone metodą warsztatową, opierającą się na procesie grupowym i edukacyjnym. Stosowane będą metody aktywne (np. ćwiczenie, dyskusje, odgrywanie ról, gry i symulacje, analizy przypadków, analizy doświadczeń uczestników).

Szkolenie angażuje do samodzielnego poszukiwania rozwiązań, stwarzamy przestrzeń do eksperymentowania z nabytą wiedzą i umiejętnościami.

  

2.      Szkolenie "Zagrożenia w cyberprzestrzeni"  w formie blended  learning

Głównym celem szkolenia jest uświadomienie uczniów o zagrożeniach występujących w cyberprzestrzeni i wypracowanie skutecznych metod ochrony przed nimi.

 • Uczniowie dowiedzą się, jakie zagrożenia występują w cyberprzestrzeni
 • Uczniowie dowiedzą się jak reagować w sytuacji występowania cyberprzemocy
 • Uczniowie zdobędą wiedzę dotyczącą uzależnień związanych z wirtualnym światem
 • Uczniowie przeanalizują swój sposób spędzania czasu pod względem ewentualnego występowania symptomów uzależnienia od komputera/gier/bycia w sieci
 • Uczniowie stworzą filmy bądź plakaty przestrzegające przed zagrożeniami w cyberprzestrzeni.

 

3.      Warsztaty - Trening zastępowania agresji  w formie blended  learning

Trening kontroli agresji ma na celu uczenie, rozwijanie oraz doskonalenie nieagresywnych sposobów zachowania.

Zajęcia pomogą uczniom w:

 • nabyciu umiejętności rozpoznawania swoich emocji i adekwatnego rozładowywania napięcia związanego z przeżywaniem trudnych emocji,
 • nabyciu umiejętności rozumienia i rozpoznawania zachowań agresywnych, manipulacyjnych, biernych (uległych), odważnych (asertywnych) oraz rozumienie możliwych konsekwencji tych zachowań,
 • nabyciu umiejętności adekwatnego i akceptowalnego społecznie reagowania na te zachowania,
 • nauczenie się formułowania komunikatów odważnych (asertywnych), wyrażających własne potrzeby i oczekiwania,
 • nabyciu umiejętności kontrolowania złości i panowania nad swoimi reakcjami,
 • nabyciu umiejętności dostrzegania motywów swojego działania i jego konsekwencji,
 • nabyciu umiejętności rozpoznawania wartości moralnych i dokonywania wyboru.

 

4.      Szkolenie IRobot zajęcia z robotyki i informatyki  wykorzystaniem  klocków LEGO

W czasie zajęć uczestnicy pracują w dwuosobowych zespołach pod okiem instruktora. Każdy zespół ma za zadanie skonstruować, a następnie zaprogramować robota w taki sposób, by spełnił wcześniej określone zadanie. Na zajęciach używamy zestawów dydaktycznych Lego Mindstorms.

W trakcie zajęć instruktorzy podpowiadają początkującym inżynierom. Sugerują najlepsze rozwiązania i wspólnie omawiają słabe strony konstrukcji.  Kiedy roboty są już przygotowane, organizowane są konkursy pobudzające ducha rywalizacji. Taki sposób prowadzenia zajęć uczy kreatywnego myślenia i rozwija wyobraźnie.

Uczniowie podczas warsztatów:

 • uczą się logicznego myślenia,
 • doskonalą zdolności manualne
 • rozwijają wyobraźnię i uczą się myśleć niestereotypowo,
 • poznają zasady matematyki, fizyki, informatyki i robotyki,
 • uczą się osiągania kompromisów poprzez pracę zespołową,
 • poznają zasady działania nowoczesnych silników i sensorów,
 • odkrywają fascynujący świat robotyki oraz mnóstwo nowych inspiracji.

 

5.      Szkolenie Młody Inżynier –w formie blended  learning na mobilnej platformie distance learning

Zajęcia dla uczniów klas VI-VIII mające na celu wykształcić w uczniach manualne umiejętności rozwijające kreatywność, wyobraźnię oraz twórczość.

Cele szczegółowe szkolenia:

- Rozwijanie zmysłu estetycznego, wrażliwości i spostrzegawczości
- Kształtowanie umiejętności wyrażenia swoich emocjonalnych przeżyć za pomocą środków artystycznych
- Rozwijanie indywidualnych zdolności twórczych
- Przygotowanie do uczestnictwa w życiu kulturalnym
- Rozwijanie motywacji do podejmowania aktywności twórczej
- Kształtowanie umiejętności poszanowania pomysłów i indywidualnej postawy wobec sztuki
- Doskonalenie umiejętności koncentracji uwagi na wykonywanym zadaniu
- Zdobywanie wiedzy na temat korzystania z różnych form sztuki
- Kształtowanie umiejętności opracowania i ukończenia własnego projektu, połączone z przewidywaniem kolejnych czynności    oraz radzenia sobie z doborem narzędzi, techniki i materiałów
- Respektowanie organizacji pracy podczas zajęć
- Odkrycie przyjemności z wyrażania samego siebie poprzez dzieło plastyczne

 

6.      Narzędzia efektywnego uczenia się

Uczeń dzięki warsztatom:

 • Pozna sposoby zapamiętywania dat, pojęć przyrodniczych, trudnych słów
 • Poprawi swoją pamięć
 • Stanie się pewniejsze siebie
 • Będzie miało większą motywację do nauki
 • Poprawi sprawność czytania
 • Nauczy się notować za pomocą map myśli
 • Rozwinie zdolność logicznego myślenia oraz koncentracji uwagi
 • Zdobędzie wiedzę w jaki sposób planować naukę i jak powtarzać materiał

 

7.      Trening innowacyjności i kreatywności – zajęcia blended learning 

Szkolenie prowadzone jest w formie warsztatu. W trakcie zajęć uczestnicy angażują się w wykonywanie ćwiczeń indywidualnych i grupowych, podczas których wykorzystują myślenie kreatywne i niestandardowe metody rozwiązywania problemów.

W trakcie warsztatów uczestnicy mają możliwość:

 • rozwinięcia umiejętności twórczego myślenia,
 • poznania niestandardowych sposobów rozwiązywania problemów,
 • pobudzania wyobraźni twórczej,
 • rozwinięcia zdolności kojarzenia, spostrzegawczości,
 • rozwinięcia ekspresji słownej.

 

8.      Przedsiębiorczość – zajęcia blended learning

Szkolenie prowadzone jest w formie warsztatu. W trakcie zajęć uczestnicy angażują się w wykonywanie ćwiczeń indywidualnych i grupowych, podczas których wykorzystują umiejętności społeczne i przedsiębiorcze

 • Rozwijanie kompetencji przedsiębiorczych
 • Praca nad projektem „zakładanie własnej działalności”
 • Praca na kompetencjach interpersonalnych: komunikacja interpersonalna, asertywność, wystąpienia publiczne, autoprezentacja

  

9.      IPD Badanie IPD - Indywidualne Plany Działań zajęcia dla kl  VII-VIII

Celem jest dokonanie oceny indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz predyspozycji osobowych ucznia do wykonywania poszczególnych zawodów, planowania ścieżki kariery Uczestnika Projektu, rozwijania mocnych stron oraz niwelowania słabych, a także wybór odpowiednich form wsparcia w projekcie.

Każdy uczestnik otrzyma indywidualny kod dostępu do baterii 5 testów, w celu zbadania:

 • predyspozycji osobistych i zawodowych,
 • kotwice kariery,
 • typu interpersonalnego,
 • radzenie sobie w sytuacja trudnych,
 • preferencji zawodowych.

 Po zalogowaniu na platformie Uczestnik Projektu wypełni testy i zadania (ok.60 min.) pod nadzorem konsultanta merytorycznego.Po zakończeniu zostanie wygenerowany wynik, który posłuży do przygotowania indywidualnego raportu dla każdego ucznia. Rzetelny raport. przygotowany przez specjalistę/coacha, który pozwoli wyznaczyć ścieżkę kariery, wskazać obszary do rozwoju oraz mocne strony ucznia.

 

 

menu głównetreść strony

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.