• Administracja

    • Sekretarz szkoły: Alicja Król

     Sekretarz szkoły: Tatiana Pielat

     Specjalista do spraw kadrowych: Magdalena Dąbrowska

     Kierownik gospodarczy:  Renata Zaręba 

     Intendent:  Joanna Dudzińska