• Informacje

   • Szkolna Rada Rodziców to grupa rodziców uczniów zaangażowanych w działanie na rzecz uczniów w szkole. Każda klasa (oraz zerówka) ma w niej swojego przedstawiciela wyłonionego podczas wrześniowego zebrania.
    Działanie RR skupia się na pośredniczeniu między rodzicami wszystkich uczniów a dyrekcją szkoły, opiniowaniu programu wychowawczego szkoły oraz pracy nauczycieli, proponowaniu zmian w obszarze życia szkoły, tworzeniu przyjaznego środowiska w szkole (m.in. zakup 20 kolorowych puf na korytarze w 2023r.), odpowiadaniu na potrzeby dzieci (m.in. zakup gier planszowych na świetlicę w 2023, wspieraniu nauczycieli w organizacji konkursów dla uczniów (finansowanie nagród), organizowaniu specjalnych wydarzeń (w 2023 roku: Kiermasz Świąteczny- grudzień, Piknik Hubertowski - czerwiec, bal karnawałowy - luty). 
    Członkowie SRR reprezentują naszą szkołę na zebraniach oświatowych w gminie, gdzie omawiane są ważkie tematy (m.in. bezpieczeństwo strefy dojazdu do szkół, dofinansowania różnych projektów). 
     
    W roku szkolnym 2023/2024 nasza Szkolna Rada Rodziców działa w składzie:
     
    • Przewodnicząca: Sylwia Mroczek-Zawadzka (2d, 4a)
    • Wiceprzewodnicząca: Joanna Cyran (4b)
    • Wiceprzewodnicząca: Anna Ratajek (1c)
    • Sekretarz: Magdalena Taborska (2b)
    • Skarbnik: Agnieszka Kluczyńska (8b)

    Kontakt mailowy: szkolnaradarodzicowzalesie@gmail.com

     

     

    Numer konta bankowego Szkolnej Rady Rodziców:
    RR Szkoły Podstawowej im. Wspólnej Europy w Zalesiu Górnym Nr konta: 79 1020 1185 0000 4802 0308 8879    / W tytule: imię i nazwisko dziecka/ klasa

     

    Sprawozdanie finansowe za rok szkolny 2022/23.  (załącznik)

    Raport finansowy na 21.12.2023 r. (załącznik)