• WAŻNE TELEFONY

     Numer alarmowy 112

     997 Policja
     998 Straż Pożarna
     999 Pogotowie Ratunkowe

      

     W Polsce dostępne są również bezpłatne numery alarmowe dla dzieci i młodzieży w kryzysie psychicznym. Młodzi ludzie, którzy mają problemy w domu lub w szkole, w tym w relacjach rówieśniczych, mogą otrzymać wsparcie przy zachowaniu pełnej anonimowości i dyskrecji.

     Specjaliści świadczą również wsparcie osobom dorosłym, opiekunom i nauczycielom, którzy mają problemy z dorastającymi dziećmi bądź sami są w kryzysie.

      

     • Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka – tel. 800 12 12 12

     https://brpd.gov.pl/dzieciecy-telefon-zaufania-rzecznika-praw-dziecka/

      

     • Całodobowa, bezpłatna, ogólnopolska infolinia dla dzieci, młodzieży, rodziców oraz nauczycieli – tel. 800 080 222

     http://www.liniadzieciom.pl

      

     • Ogólnopolski Telefon dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” – tel. 800 120 002

     http://niebieskalinia.info

      

     • Telefon zaufania dla dzieci i młodzieży – tel. 116 111

     https://116111.pl

      

     • Kryzysowy telefon zaufania dla osób dorosłych w kryzysie emocjonalnym – tel. 116 123

     http://www.psychologia.edu.pl

      

     • Telefon dla rodziców i nauczycieli w sprawie bezpieczeństwa dzieci – tel. 800 100 100

     https://800100100.pl/

      

     • Linia bezpośredniego wsparcia dla osób dorosłych w stanie kryzysu psychicznego – tel. 800 70 2222

     https://centrumwsparcia.pl/