• Zarządzenia 2023/2024

   • Organizacja roku szkolnego. 23/24
    Zarządzenie nr 2/2023/2024 Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Wspólnej Europy w Zalesiu Górnym
    z dnia 29 września 2023 r. w sprawie organizacji roku szkolnego, terminów spotkań rad pedagogicznych, dodatkowych dni wolnych oraz godzin pracy administracji.