• Dyrekcja

    • Dyrektor - mgr Irina Maleszewska

     Z-ca dyrektora - mgr Marta Ryżak

     Z-ca dyrektora - mgr inż.  Monika Sochacka-Kukiełka