• Ubranie zagadnienia w projekt powoduje, że już zaczynamy wygrywać

    W dniu 7 lutego 2024 roku do Szkoły Podstawowej im. Wspólnej Europy w Zalesiu Górnym przybyło prawie 100 gości: dyrektorów, nauczycieli oraz przedstawicieli samorządów uczniowskich z placówek oświatowych Gminy Piaseczno i Powiatu Piaseczyńskiego. Celem tej wizyty była konferencja realizowana w ramach Akredytacji Erasmusa Gminy Piaseczno pod tytułem:

    PROJEKTY MIĘDZYNARODOWE

     -  MOŻLIWOŚĆ CZY KONIECZNOŚĆ NOWOCZESNEJ EDUKACJI

                 Swoją obecnością zaszczyciły nas również przedstawicielki władz samorządowych z Panią Ewą Lubianiec – Członkinią Zarządu Powiatu Piaseczyńskiego oraz Panią Hanną Kułakowską-Michalak – I Zastępczynią Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno na czele. Obie Panie w swoich wystąpieniach wyraziły zadowolenie z faktu, iż coraz więcej placówek realizuje projekty międzynarodowe oraz zachęcały kolejne szkoły i przedszkola do tego typu działań. Na konferencji były obecne również panie: Beata Walczak - Radna Rady Miejskiej w Piasecznie (Przewodnicząca Komisji Oświaty), Joanna Morawska - Radna RM w Piasecznie (Komisja Oświaty) i jednocześnie Sołtyska Wólki Kozodawskiej, Katarzyna Wypych - Radna RM w Piasecznie (Komisja Oświaty), Ewa Molenda-Stroińska - Sołtyska Zalesia Górnego oraz Krystyna Łęcka - Dyrektorka Centrum Usług Wspólnych w Piasecznie.

                Pierwsza część konferencji miała za zadanie zapoznanie uczestników z przykładami projektów Erasmus+ oraz eTwinnning, realizowanych w placówkach gminy i powiatu. Na początku pani Monika Sochacka-Kukiełka - autorka i koordynatorka całej akredytacji - podsumowała działania zrealizowane w pierwszym roku Akredytacji Erasmusa Gminy Piaseczno. Warto podkreślić, że do tej pory nauczyciele i pracownicy oświaty uczestniczyli już w 77 różnych szkoleniach zagranicznych oraz odbyły się dwa wyjazdy grupowe (łącznie 18 uczniów). W kolejnych wystąpieniach przedstawiono, co w ramach projektów działo się w Szkole Podstawowej w Zalesiu Górnym, w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Piasecznie oraz w Zespole Szkół nr 1 w Piasecznie.

    W drugiej części konferencji Panie Iwona Morawicz oraz Dorota Wojciechowska z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji zaprezentowały możliwości, jakie daje program Erasmus+ szkołom i przedszkolom.  Następnie himalaista, coach i mówca motywacyjny – Piotr Cieszewski – przekonywał, że projekty zwiększają nasze możliwości. Bardzo skutecznie na przykładach zarówno z obszaru biznesu, jak i realizacji marzeń uzasadniał, że „ubranie zagadnienia w projekt powoduje, że już zaczynamy wygrywać”. Kolejny głos w dyskusji o roli projektów międzynarodowych zabrała Marta Blauth – wieloletnia dyrektorka placówek oświatowych, coach, tutorka, a obecnie właścicielka firmy szkoleniowej Art of Life.  Na przykładach sytuacji związanych z realizacją projektów międzynarodowych prelegentka pokazała, jak wielki mają wpływ na rozwijanie kompetencji kluczowych zarówno uczniów, jak i nauczycieli. Jednocześnie wykazała, że taki kierunek działań jest koniecznością nowoczesnej edukacji, gdyż właśnie te kompetencje są niezbędne w przyszłym życiu zawodowym i osobistym naszych uczniów.

    W trzeciej części uczestnicy konferencji wzięli udział w bardzo ciekawych, kreatywnych spotkaniach warsztatowych, przygotowanych i przeprowadzonych przez pracowników placówek realizujących Akredytację oraz przez przedstawicielki FRSE. W tym samym czasie uczniowie mieli bardzo inspirujące i motywujące spotkanie z Piotrem Cieszewskim „o osiąganiu celów w górach oraz na nizinach”.

    W przerwach pomiędzy panelami każdy z uczestników konferencji miał szansę obejrzeć dziesięć stoisk projektowych, które zostały przygotowane przez dziewięć placówek z gminy oraz powiatu. Przy wielu z nich tworzyły się kolejki oglądających, gdyż placówki zaproponowały bardzo ciekawe quizy, warsztaty albo zadania.

    Konferencja była wielką szansą na wymianę doświadczeń, rozmów pomiędzy przedstawicielami różnych placówek, wzajemne inspirowanie się, czy nawiązywanie kontaktów do realizacji nowych projektów.

    Dzięki takiemu przebiegowi konferencji zostały zrealizowane dwa główne jej założenia: po pierwsze zapoznanie z możliwościami programów Erasmus+ i eTwinning, zachęcenie uczestników do udziału w projektach międzynarodowych, pokazanie ich roli w nowoczesnej edukacji, a po drugie prezentacja  i upowszechnianie rezultatów projektów międzynarodowych realizowanych w placówkach oświatowych Gminy Piaseczno oraz Powiatu Piaseczyńskiego, w tym Akredytacji Erasmusa Gminy Piaseczno.

    Organizacja konferencji była możliwa dzięki ogromnemu zaangażowaniu wielu nauczycieli i uczniów ze Szkoły Podstawowej im. Wspólnej Europy w Zalesiu Górnym oraz współpracy z Biblioteką Publiczną w Piasecznie, Centrum Edukacyjno-Multimedialnym w Piasecznie, Centrum Kultury w Piasecznie oraz Gminą Piaseczno.

    Wszystkim osobom zaangażowanym w organizację konferencji bardzo serdecznie dziękuję.

     

    Monika Sochacka-Kukiełka

    Koordynator Akredytacji Erasmusa Gminy Piaseczno

    Wicedyrektor Szkoły Podstawowej im. Wspólnej Europy

    w Zalesiu Górnym

    • Lista galerii

     brak danych