• Kalendarz roku szkolnego 2023/2024

    • Lp.

     Wydarzenie

     Data/termin

     1.

     Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

     4 września 2023 r.

     2.

     Dzień z wychowawcą.

     5 września 2023 r.

     3.

     Zebranie z rodzicami.

     13 września (środa) 2023 r.

     4.

     Zebranie dla rodziców uczniów klas ósmych.

     18 października (środa) 2023 r.

     5.

     Dzień otwarty.

     8 listopada ( środa) 2023 r.

     6.

     Wystawianie ocen proponowanych, zagrożenia

     4 grudnia (poniedziałek) 2023 r.

     7.

     Zebranie z rodzicami ( zagrożenia)

     6 grudnia (środa) 2023 r. 

     8.

     Zimowa przerwa świąteczna

     23 - 31 grudnia 2023 r.

     9.

     Wystawianie ocen śródrocznych

      8 stycznia 2024 r.

     10.

     Zebranie z rodzicami podsumowanie I półrocza

     10 stycznia (środa) 2024 r.

     11.

     Zakończenie I półrocza

     12 stycznia 2024 r.

     12.

     Ferie zimowe

     15 - 28 stycznia 2024 r.

     13.

     Rozpoczęcia II półrocza

     29 stycznia 2024 r.

     14.

     Dzień otwarty/zebranie

     13 marca ( środa) 2024 r.

     15.

     Wiosenna przerwa świąteczna

     28 marca – 2 kwietnia 2024 r.

     16.

     Zebranie z rodzicami

     10 kwietnia 2024 r.

     17.

     Egzamin ósmoklasisty

     14 – 16 maja 2024 r.

     18.

     Wystawianie ocen przewidywanych rocznych /zagrożenia

     13 maja 2024 r.

     19.

     Dzień otwarty ( zagrożenia)

     16 maja (czwartek) 2024 r.

     20.

     Tydzień wycieczkowy

      20 – 24maja 2024 r. 

     21.

     Bal ósmoklasisty

     12 czerwca  (środa) 2024 r.

     22.

     Wystawianie ocen rocznych/ końcowych

     13 czerwca (czwartek)  2024 r.

     23.

     Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkołach

     21 czerwca 2024 r.

     24.

     Ferie letnie

     22 czerwca - 31 sierpnia 2024 r