• Regulamin lekcji online

     • Przygotuj się do lekcji - najlepiej w oddzielnym pomieszczeniu.
     • Przed lekcjami zjedz, skorzystaj z toalety, odłóż inne sprawy na później!
     • Bądź  gotowy  do zajęć. Miej przy sobie podręcznik, zeszyt i niezbędne przybory.
     • Bądź punktualny. Dołączaj do spotkania, kiedy Nauczyciel je rozpocznie.
     • Zachowuj się kulturalnie wobec Nauczycieli i Kolegów i Koleżanek. Używaj zwrotów grzecznościowych.
     • Wycisz mikrofon. Włączaj go tylko, kiedy mówisz.
     • Zgłaszaj się do odpowiedzi poprzez podnoszenie „ręki” w aplikacji Teams.
     • Na prośbę nauczyciela włącz kamerkę, jeśli ją masz.
     • Nie koresponduj z kolegami w trakcie zajęć online i nie zajmuj się sprawami niezwiązanymi z lekcją.
     • Nie hejtuj! Szacunek należy się każdemu!
     • Pamiętaj, że bez zgody Nauczyciela i uczestników lekcji nie możesz nagrywać, robić zdjęcia.
     • Wyłącz lub wycisz telefon, nie korzystaj z niego podczas zajęć!
     • Staraj się być aktywny.
     • Pamiętaj o odsyłaniu prac zadanych przez nauczyciela.