• Rekrutacja 2024/2025

   • Po zakończonej rekrutacji, 20 czerwca 2024 r. odbędzie się spotkanie organizacyjne dla rodziców dzieci przyjętych do oddziału przedszkolnego (zerówki) i pierwszych klas. Spotkanie będzie miało miejsce na sali sportowej:
    godz. 18.00  - zerówka
    godz. 18.30 - pierwsze klasy.

     

    Zarzadzenie_-_harmonogram_rekrutacji_na_rok_szkolny_2024-2025.pdf

     

    Szanowni Rodzice, 

    uprzejmie informujemy, że wszystkie informacje dotyczące rekrutacji na rok szkolny 2024/2025 do oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Piaseczno znajdują się pod adresem: 

    http://oswiata.piaseczno.eu/rekrutacje 

    Strona internetowa poświęcona oświacie w Gminie Piaseczno: 

    www.oswiata.piaseczno.eu 

    ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY

    Od dnia 12.04.2024 r. do dnia 22.04.2024 r. Rodzice dzieci zakwalifikowanych mają obowiązek potwierdzenia woli faktycznego przyjęcia do przedszkolado którego w procesie rekrutacji zostało zakwalifikowane dziecko.

    Szanowni Rodzice,

    Potwierdzenie woli proszę złożyć w sekretariacie szkoły w godzinach 8.00 – 15.30.

    Możliwe jest potwierdzenie woli w systemie NABO poprzez wybór opcji ,,Potwierdzam wolę przyjęcia dziecka do przedszkola”. Konieczne jest jednak złożenie w placówce pisemnego oświadczenia (dokumenty do pobrania).

    Uwaga!

    Brak potwierdzenia, w wyznaczonym terminie, woli przyjęcia do przedszkola, do którego zostało zakwalifikowane dziecko oznacza rezygnację z miejsca.​

    KLASA I

    W dniach od 15.04.2024 r. do 26.04.2024 r. Rodzice dzieci zakwalifikowanych mają obowiązek potwierdzenia woli faktycznego przyjęcia do szkołydo której w procesie rekrutacji zostało zakwalifikowane dziecko.

    Szanowni Rodzice,
    potwierdzenie woli proszę złożyć w sekretariacie szkoły w godzinach 8.00 -15.30.

    Możliwe jest potwierdzenie woli w systemie NABO poprzez wybór opcji ,,Potwierdzam wolę przyjęcia dziecka do szkoły”. Konieczne jest jednak złożenie w placówce pisemnego oświadczenia.

    Uwaga!

    Brak potwierdzenia, w wyznaczonym terminie, woli przyjęcia do szkoły, do której zostało zakwalifikowane dziecko oznacza rezygnację z miejsca.​ Stwarza jednak możliwość udziału w postępowaniu uzupełniającym. Jeżeli, po zapewnieniu wszystkim zgłoszonym podczas postępowania rekrutacyjnego miejsc 
    w szkołach, pozostaną nadal wolne miejsca, zostanie przeprowadzone postępowanie uzupełniające.