• Rekrutacja 2024/2025

   • Po zakończonej rekrutacji, 20 czerwca 2024 r. odbędzie się spotkanie organizacyjne dla rodziców dzieci przyjętych do oddziału przedszkolnego (zerówki) i pierwszych klas. Spotkanie będzie miało miejsce na sali sportowej:
    godz. 18.00  - zerówka
    godz. 18.30 - pierwsze klasy.

     

    Zarzadzenie_-_harmonogram_rekrutacji_na_rok_szkolny_2024-2025.pdf

     

    Szanowni Rodzice, 

    uprzejmie informujemy, że wszystkie informacje dotyczące rekrutacji na rok szkolny 2024/2025 do oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Piaseczno znajdują się pod adresem: 

    http://oswiata.piaseczno.eu/rekrutacje 

    Strona internetowa poświęcona oświacie w Gminie Piaseczno: 

    www.oswiata.piaseczno.eu 

    ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY

    Szanowni Rodzice,

    uprzejmie informujemy, że rodzice dziecka przyjętego do oddziału przedszkolnego są zobowiązani do dostarczenia wypełnionego KWESTIONARIUSZA dla swojego dziecka.

    Dokument należy dostarczyć do sekretariatu szkoły do dnia 28.06.2024 r.

    W/w dokument dostępny jest również na stronie szkoły w zakładce REKRUTACJA oraz RODZICE.​

    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    KLASA PIERWSZA

    Szanowni Rodzice,

    uprzejmie informujemy, że rodzice dziecka przyjętego do klasy pierwszej są zobowiązani do dostarczenia wypełnionego KWESTIONARIUSZA dla swojego dziecka.

    Dokument należy dostarczyć do sekretariatu szkoły do dnia 28.06.2024 r.

     

    W/w dokument dostępny jest również na stronie szkoły w zakładce REKRUTACJA oraz RODZICE.​