Warunki i sposób oceniania

   • Warunki i sposób oceniania

    • Warunki i sposób oceniania
     Warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego obowiązujące w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19