Dni wolne od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2023/2024

    • Dni wolne od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2023/2024

    • 2 listopada  ( czwartek) 2023 r.
     3 listopada  ( piątek) 2023 r.
     22 grudnia (piątek) 2023 r.
     2 maja ( czwartek) 2024 r.
     14 maja (wtorek) 2024 r. egzamin ósmoklasisty
     15 maja (środa) 2024 r.  egzamin ósmoklasisty
     16 maja (czwartek) 2024 r. egzamin ósmoklasisty
     31 maja  (piątek) 2024 r.